Witamy w systemie e-Rejestracja Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu Żywności i Żywienia

Moduł e-Rejestracja przeznaczony jest dla pacjentów placówek medycznych. Przy jego pomocy pacjenci mogą zdalnie dokonywać rejestracji wizyt do wybranego lekarza lub poradni.